background

Όροι Χρήσης

Ποιοι Είμαστε

Ο ιστότοπος www.alpiland.gr (εφεξής ο Ιστότοπος), λειτουργεί από την εταιρία Desserta Hellas ΕΠΕ, η οποία έχει έδρα τη διεύθυνση Δουκίσσης Πλακεντίας 26, 152 34, Χαλάνδρι, και e-mail info@desserta.gr . Μπορείτε να απευθυνθείτε στην διαχείριση της ιστοσελίδας στο e-mail : info@alpiland.gr .

Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής πληροφοριών εκ μέρους μας, διέπονται από το παρόν. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και δεσμεύεστε από αυτούς.
Έχουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου, καθώς και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, τη δομή του και τη συλλογή του υλικού. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, το υλικό που περιέχει ο ιστότοπος προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, διαβίβαση, προβολή, δημοσίευση ή αναμετάδοσή του για οιονδήποτε σκοπό χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της εταιρείας. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ανήκουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας. Περαιτέρω, η Εταιρεία δύναται να αλλάξει οποτεδήποτε και άνευ προηγούμενης ειδοποιήσεως το περιεχόμενο του Ιστοτόπου.

Δεν διαχειριζόμαστε τυχόν δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων και δε φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών μας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε σχέση μας με τους ιδιοκτήτες τους, ούτε εγγύηση ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Η νομοθεσία για την πνευματική και τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τα σήματα ή άλλοι συναφείς νόμοι οποιασδήποτε χώρας προστατεύουν τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων. Η παραπομπή μέσω συνδέσμου από τον παρόντα προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποκλείει την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων από τους ιδιοκτήτες των τελευταίων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση υλικού που περιέχεται σε αυτούς.

Επιπλέον καμία ευθύνη δε φέρουμε για πιθανές δυσλειτουργίες στον εξοπλισμό σας, για μετάδοση κακόβουλου ή και οποιαδήποτε άλλη τυχόν βλάβη κλπ.

Η «Πολιτική Απορρήτου» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος www.alpiland.gr, που διαχειρίζεται η Desserta Hellas ΕΠΕ (στο εξής αναφερόμενη ως "εμείς" ή "εμάς"), αντιμετωπίζει τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα που μας παρέχετε ώστε να διαχειριζόμαστε τη μεταξύ μας σχέση. H Desserta Hellas ΕΠΕ χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, (είτε μέσω της ιστοσελίδας www.alpiland.gr , είτε με οποιονδήποτε άλλο παρόμοιο τρόπο), και τα δεδομένα σας, διατηρούνται από εμάς βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Προκειμένου να περιηγηθείτε στον ιστότοπο www.alpiland.gr δεν απαιτείται η καταχώριση προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα σας συλλέγονται με τη συναίνεσή σας προκειμένου να σας αποστέλλονται ενημερώσεις για τις εξελίξεις και νέα της εταιρείας μας μέσω ενημερωτικών δελτίων, για την ενημέρωση σας ή και συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες ή / και διαγωνισμούς ημών ή συνεργαζόμενων εταιρειών καθώς και στο πλαίσιο συμπλήρωσης των στοιχείων σας στη φόρμα επικοινωνίας εκτός αν επιβάλλεται η τήρησή τους δυνάμει νομικής βάσης που απορρέει από το περιεχόμενο που συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας. Περαιτέρω, θα σας ρωτήσουμε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε από τρίτους, όπως τις εταιρείες εταίρους μας, για λογαριασμό μας, ενημερωτικά κείμενα ή ειδοποιήσεις.

Φέρετε αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας ενώ η δυνάμεθα να καταργήσουμε το πεδίο των στοιχείων σας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ή και εφόσον το κρίνουμε απαραίτητο.

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δώσετε, να τροποποιήσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο e-mail info@alpiland.gr .
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάγκη να μοιραστείτε αυτά τα δεδομένα με τις εταιρείες εταίρους μας ή με εξωτερικούς συνεργάτες με τους οποίους έχουμε θεσπίσει διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων σας. Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση γίνεται σε κάθε περίπτωση με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης του αιτήματός σας ή της συμμετοχής σας σε προωθητική ενέργεια.

Έχουμε επίσης έννομο συμφέρον στη διατήρηση προσωπικών δεδομένων για την προστασία μας από την πρόληψη της απάτης και για τους κινδύνων ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Αυτό μας επιτρέπει επίσης να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του ιστοτόπου μας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, αφορούν στα ακόλουθα:
• Προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας που μας παρέχονται συμπληρώνοντας τη φόρμα την οποία έχουμε στη διάθεσή σας στον ιστότοπό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που υποβάλετε μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επεξεργασία οιουδήποτε αιτήματος, για τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες.
• Στοιχεία για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή ενημερώσεων, νέων και εξελίξεων που αφορούν εμάς.
• Έγγραφα επαλήθευσης που παρέχονται για την ταυτότητά σας στην περίπτωση συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες ή διαγωνισμούς.
• Πληροφορίες επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου ή άλλων μέσων.

Δεν συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, ωστόσο, αν κριθεί απαραίτητο αυτό θα λάβει χώρα μόνο κατόπιν δικής σας εγγράφου εγκρίσεως τα οποία θα θεωρήσουμε δεδομένα αυτά ισοδύναμα με τα δεδομένα για την υγεία και θα τα προστατεύσουμε ανάλογα.